Laureatów tegorocznych Gwarancji Kultury poznaliśmy 25 kwietnia 2015 w czasie gali dziesięciolecia TVP Kultura. Magdę Moskwę nagrodzono za „za twórcze rozwinięcie malarskiego języka i odważne eksplorowanie tematu cielesności. Za wypracowanie wyrazistego stylu i bogactwo warsztatu”.