Magdalena Moskwa (ur. 1967) – jedna z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych polskich malarek. Zajmuje się malarstwem, fotografią, haftem. Tworzy obiekty, w tym ubrania o nieużytkowym charakterze. Rozwija autorską technikę malarską, w której podłoże stanowi reliefowo opracowana zaprawa kredowa na desce. Inspiracje historią sztuki łączy ze świadomym wykorzystaniem jej współczesnych osiągnięć. Magdalena Moskwa tworzy portrety, w których nie chodzi o fizyczne podobieństwo, lecz o poszukiwanie esencji i wydobywanie energii postaci. W jej malarstwie obok wizerunków ludzi pojawiają się wyizolowane części ciała, fragmenty skóry, a nawet wnętrza organizmu – w najnowszych pracach owe zbliżenia doprowadzone zostały do granic abstrakcji.